p45_02.jpg p45_08.jpg 

榮光的在仁穿搭來嚕!! 

感覺這一部比城市獵人還好~ 大家覺得哩??

難道劇情來看很一般的關係嗎? 

在仁的角色也太開朗了吧!! 真的會有這麼開朗的人嗎?

那我真心想跟她做朋友~  最近我好需要 


4.png 6.png 5.png 1.png 2.png  

商品圖來源 : lgfashionshop

品牌 : JILL BY JILL STUART

編號 : JBH02A312WN

價格 : 698,000 韓幣


3.png 2.png 1.png 11.png 4.png 3.png  

商品圖來源 : fashionplus

品牌 : SHE'S MISS

編號 : SWHHB41020

價格 : 129,000 韓幣


21.png 20.png 19.png 18.png 6.png  

商品圖來源 : lotteimall

品牌 : G-CUT

編號 : 191421004

價格 : 374,320 韓幣

2011-02-01 13;47;50.jpg 2011-02-01 13;47;55.jpg 2011-02-01 13;48;02.jpg 2011-02-01 13;48;06.jpg  

跟我的公主 金泰希 穿同一件囉


17.png 16.png 15.png 10.png  

商品圖來源 : cjmall

品牌 : OLIVE OLIVE

編號 : OW1WZ053

價格 : 108,560 韓幣


14.png 13.png 12.png 8.png  

商品圖來源 : auction

品牌 : JJ JIGOTT

編號 : GGBK 00 07B1

價格 : 107,550 韓幣


11.png 10.png 5.png  

商品圖來源 : fashionplus

品牌 : SHE'S MISS

編號 : SWOPB71030

價格 : 139,000 韓幣


9.png 8.png 7.png 9.png  

商品圖來源 : shinsegae

品牌 : ROSEBULLET

編號 : A1COIA0929

價格 : 236,550 韓幣


- 謝謝觀賞 -  

arrow
arrow

    金老佛爺 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()