p16_06.jpg 

進到這帳篷車 大家會點甚麼菜呀!!

去東大門真的很多這種攤位齁!! 可是賣的菜色也差不多的啦

我進去馬上點到菜是 炒辣黑色豬血腸和牛腸

應該去過韓國的朋友們大部分都有吃過吧!!! 

好不好吃? 不過這也要看地方!!

東大門的炒辣黑色豬血腸和牛腸 真的 很 不 好 吃 的!!!

我各各帳篷車裡 都有點過 這一道菜!!! oh no 

很油~ 沒有入到味~ 所以去東大門批貨的時候欠萬不要點炒辣黑色豬血腸和牛腸

^^

p14_04.jpg  

 

6.jpg 5.jpg 6.jpg   7.jpg  

商品圖來源 : cjmall

品牌 : codes-combine

編號 : CVC-TS841W1

價格 : 49,650 韓幣


4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg 1.jpg  

商品圖來源 : lotteimall

品牌 : 96NY

編號 : NYOW14933W

價格 : 138,670 韓幣

 

34.jpg 33.jpg 32.jpg 31.jpg 13.jpg 14.jpg  

12.jpg  

商品圖來源 : hyundaihmall

品牌 : codescombine haiker

編號 : HVC-TS731U1

價格 : 24,650 韓幣


15.jpg  

商品圖來源 : galleria

品牌 : codescombine haiker

編號 : HVC-TJ812W1

價格 : 52,950 韓幣

 

26.jpg 25.jpg 17.jpg  

商品圖來源 : lgfashionshop

品牌 : Le Coq Sportif

編號 : Q132OD3122

價格 : 129,000 韓幣

 

30.jpg 29.jpg 28.jpg 27.jpg 11.jpg    

商品圖來源 : cjmall

品牌 : CC Collect

編號 : C113MSF008

價格 : 150,780 韓幣

 

22.jpg 21.jpg 20.jpg 18.jpg

商品圖來源 : jjjigott

品牌 : jjjigott

編號 : GGBG-00-0808 GR

價格 : 139,000 韓幣

 

24.jpg 23.jpg 16.jpg  

商品圖來源 : hyundaihmall

品牌 : 96NY

編號 : NYLA14T22W

價格 : 134,300 韓幣

 

19.jpg 18.jpg 17.jpg 8.jpg  

商品圖來源 : 11st

品牌 : FREDDY

價格 : 108,800 韓幣

 

16.jpg 15.jpg ERYNBRINIE2.png  

商品圖來源 : lgfashionshop

品牌 : ERYNBRINIE

編號 : EJCOP817F

價格 : 159,200 韓幣

13.png 12.png 11.png  

High Kick 3 短腿的反擊穿搭裡也有介紹過唷!! gogo

 

14.jpg 13.jpg 12.jpg 11.jpg 9.jpg 10.jpg  

商品圖來源 : lotteimall

品牌 : CULTURE CALL

編號 : CMCAB942

價格 : 180,390 韓幣

 

10.jpg 9.jpg 8.jpg 7.jpg 5.jpg  4.jpg  

商品圖來源 : lotteimall

品牌 : ROSEMONT

編號 : RS1-06

價格 : 342,140 韓幣


1.jpg 5.jpg 3.jpg 3.jpg  

商品圖來源 : hyundaihmall

品牌 : TOMMY HILFIGER

編號 : EFL3WA71D

價格 : 203,050 韓幣

 

2.jpg 4.jpg 2.jpg  

商品圖來源 : hyundaihmall

品牌 : mholiday

編號 : MC5-TU513

價格 : 11,000 韓幣

 

1.jpg 3.jpg 2.jpg 222.jpg  

商品圖來源 : cjmall

品牌 : ENC

編號 : ENKL14T12B

價格 : 149,790 韓幣


 

- 謝謝觀賞 -

arrow
arrow

    金老佛爺 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()